Επιστολή Εργαζομένων ΙΦΕΤ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ι.Φ.Ε.Τ Α.Ε

Παλλήνη 14/2/2011

ΠΡΟΣ

  • Υπουργό ΥΥΚΑ κ. Α. Λοβέρδο
  • Υφυπουργό ΥΥΚΑ κ. Μ. Τιμοσίδη
  • Γ.Γ. ΥΥΚΑ κ.Α. Δημόπουλο
  • Πρόεδρο ΕΟΦ κ.Ι. Τούντα
  • Αντιπρόεδρο Α’ ΕΟΦ κα Μ. Σκουρολιάκου
  • Αντιπρόεδρο Β’ ΕΟΦ κ. Π. Βασιλάκη

Κοιν/ση: Πρόεδρο, Διευθύνουσα Σύμβουλο και μέλη ΔΣ ΙΦΕΤ ΑΕ

Θέμα: Η από 8/2/2011 Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΦΕΤ Α.Ε.

Κύριοι,

Από την ιστοσελίδα του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ πληροφορηθήκαμε στις 11/2/2011 την προς εσάς επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιστολή μας προκάλεσε, όχι μόνο μεγάλη έκπληξη για το περιεχόμενο και τα αιτήματα που εκφράζει, αλλά πραγματική οργή.

Είχαμε, βεβαίως, πληροφορηθεί ότι το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ αντιδρά με κάθε τρόπο στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μας και επισείει τον κίνδυνο περικοπής –δήθεν εξ αιτίας της αύξησης- των ειδικών επιδομάτων για τους εργαζομένους στον ΕΟΦ, τα οποία τους κατατάσσουν κατ’ αποκλειστικότητα (και δικαίως, κατά την άποψή μας) στα «ρετιρέ» των εργαζομένων του Υπουργείου Υγείας. Μέχρις εκεί κατανοητό, όχι όμως και αποδεκτό, αφού η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μας προφανώς δεν θέτει σε κίνδυνο την υπόσταση του ΕΟΦ.

Οι εργαζόμενοι στην ΙΦΕΤ ΑΕ αναρωτιούνται ποια συμφέροντα εξυπηρετεί η πρόταση της εκχώρησης των δραστηριοτήτων του σε ιδιώτες (Συνεταιρισμούς και φαρμακαποθήκες κλπ) και με ποιο τρόπο θα εγγυηθεί ο σύλλογος εργαζομένων του ΕΟΦ τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς ιδιαίτερα από εκείνους που εξειδικεύονται στις παράλληλες εξαγωγές;

Θεωρούμε προσχηματική την επίκληση του δημοσίου συμφέροντος και αδυνατούμε να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο υπηρετείται αυτό με την κατάργηση της ΙΦΕΤ ΑΕ, εκτός βεβαίως αν αυτό υπηρετείται μέσα από το κύκλωμα των παράλληλων εξαγωγών και τους εκβιασμούς με ελλείψεις προκειμένου να εκβιασθούν αυξήσεις τιμών.

Στους εργαζόμενους της Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ. ουδέποτε γνωστοποιήθηκε ότι επρόκειτο να συγχωνευτούμε με τον ΕΟΦ και αγνοούμε αν υπάρχει σχετική κυβερνητική εξαγγελία.

Η Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ. (ως συνέχεια της ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΕ) εισάγει και διακινεί μετά και μόνο από απόφαση του ΕΟΦ φάρμακα ορφανά, μοναδικά και αναντικατάστατα για την κάλυψη των αναγκών κυρίως των νοσοκομείων (οι ποσότητες και οι τιμές των οποίων καθορίζονται με αποφάσεις, αποκλειστικά, του ΕΟΦ). Την έκτακτη κάλυψη της αγοράς αποφασίζει πάντα ο ΕΟΦ με κριτήριο τις ανάγκες της δημόσιας υγείας και ουδεμία αδιαφάνεια υπάρχει ούτε και ευνοϊκή μεταχείριση έναντι των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών. Η «αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα δραστηριότητας της Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ.» είναι αυτή που αποφασίζει η Πολιτεία, δια του ΕΟΦ και ελέγχεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από τον ΕΟΦ. Η ΙΦΕΤ ΑΕ δεν αποφασίζει ούτε ενεργεί καμία εμπορική πράξη παρά μόνο υλοποιεί τις αποφάσεις του ΕΟΦ ή και του ΥΥΚΑ.

Σε ότι αφορά τον αριθμό των εργαζομένων έχουμε να καταθέσουμε τα εξής στοιχεία: το σύνολο των εργαζομένων είναι 56 άτομα εκ των οποίων δύο (2) δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ένας (1) αποσπασμένος στο Υπουργείο Υγείας καθώς και οι άτυπα αποσπασμένοι στον ΕΟΦ των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει την Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ., οι δε μέσες μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων είναι 2.125€ (Φεβρουάριος 2011) με μέσο όρο προϋπηρεσίας τα 18.5 χρόνια.

Οι εργαζόμενοι στην ΙΦΕΤ ΑΕ πιστεύουν ότι η λειτουργία της εταιρείας είναι διαφανής, άλλωστε η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΕΟΦ) καθώς και από εσωτερικό ελεγκτή που έχει ορίσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΕΟΦ), παρά ταύτα κάθε έλεγχος είναι ευπρόσδεκτος και επιθυμητός από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή.

Οι τιμές των εισαγομένων φαρμάκων είναι πάντα οι συμφερότερες και αναζητούνται κατά σειρά από παραγωγούς, αντιπροσώπους και φαρμακαποθήκες του εξωτερικού. Η τιμή των φαρμάκων καθορίζεται από τη συνισταμένη της χαμηλότερης τιμής και της άμεσης διαθεσιμότητας, άλλωστε οι τιμές και οι εισαγόμενες ποσότητες εγκρίνονται από τον ΕΟΦ. Είναι γνωστό ότι όταν σταματάει η κυκλοφορία ενός φαρμάκου στην εγχώρια αγορά για λόγους τιμής οι εταιρείες δεν έχουν κανένα λόγο να το δώσουν σε χαμηλότερη τιμή στη διεθνή αγορά.

Η Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ. ουδέποτε έχει επιχορηγηθεί είτε από τον ΕΟΦ είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό και ασκεί κάθε δραστηριότητα της με την ρευστότητα που της παρέχει το Μετοχικό της Κεφάλαιο και οι δραστηριότητες της.

Σε ότι αφορά τις υποτιθέμενες ενισχύσεις των 4.500.000 € (στην πραγματικότητα 4.298.000) πρόκειται για την εξόφληση των αντιρετροϊκών φαρμάκων που η Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ. είχε αγοράσει και διέθεσε δωρεάν σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΕΟΦ και του Υπουργείου Υγείας. Τα 13.000.000€ (έναντι οφειλομένου ποσού 12.807.210€ η ΙΦΕΤ ΑΕ εισέπραξε 11.939.162,39€) που αναφέρονται στην επιστολή των εργαζομένων του ΕΟΦ, δεν είναι ενίσχυση, αλλά η εξόφληση και μάλιστα με τριετή καθυστέρηση της σύμβασης για την αγορά αντιϊκών φαρμάκων για την νόσο των πτηνών, για την οποία ουδεμία πίστωση είχε εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό από το Υπουργείο Υγείας και προκλήθηκε ζημιά στην εταιρεία εξ αυτής της αιτίας της τάξεως των 2.000.000€ περίπου από τόκους δανείων και δικαστικά έξοδα. Τίνος άραγε ευθύνη ήταν η Πολιτική Απόφαση και η εντολή αγοράς του ΥΥΚΑ; του ΕΟΦ; ή της ΙΦΕΤ ΑΕ και τίνος ευθύνη η μη εγγραφή του αντίστοιχου ποσού στον προϋπολογισμό του ΥΥΚΑ;

Ποιός αλήθεια έχει την ευθύνη για την απορρόφηση της ΕΛΒΙΟΝΥ ΑΕ από την ΙΦΕΤ ΑΕ; Πού ήταν η ευαισθησία των συναδέλφων του ΕΟΦ όταν μεταφερόταν σωρευμένες ζημιές 9.000.000€ από την ΕΛΒΙΟΝΥ ΑΕ;

Ποιοί πήραν την απόφαση για παραίτηση από τις ποινικές ρήτρες που προβλεπόταν στο συμβόλαιο πώλησης της Μονάδας Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού στην Λάρισα; Μήπως η Γενική Συνέλευση του μονομετόχου (ΕΟΦ/Ιούνιος 2005); Γιατί άραγε με απόφαση της ΓΣ του μονομέτοχου ΕΟΦ παραιτήθηκαν από την υλοποίηση συγκεκριμένων άρθρων του συμβολαίου αγοράς(άρθρα 4 & 5 του 38.501/30-8-1999);

Ποιός έχει την ευθύνη για εντολές αγορών φαρμάκων από τον ΕΟΦ σε μεγάλες ποσότητες ενώ στη συνέχεια δινόταν άδεια κυκλοφορίας χωρίς να προλάβει η εταιρεία να εξαντλήσει το απόθεμα; και ποιός τελικά επιβαρυνόταν το κόστος αυτό ; Δυστυχώς η ΙΦΕΤ ΑΕ.

Ποιός άραγε έχει την ευθύνη που ακόμα και σήμερα δεν έχει πληρωθεί το υπόλοιπο των 900.000€ από την δωρεάν διάθεση των αντιρετροϊκών φαρμάκων που γινόταν με αποφάσεις του ΕΟΦ και του ΥΥΚΑ;

Ποιός άραγε αποφάσισε (7/οικ1088,ΦΕΚ 1290/23-6-1999) για την καταγραφή των καταναλώσεων αντιρετροϊκών φαρμάκων για λογαριασμό του ΚΕΕΛ και στη συνέχεια του ΚΕΕΛΠΝΟ από την ΙΦΕΤ ΑΕ και πόσο άραγε έχει στοιχίσει η απασχόληση 2 εργαζομένων για πάνω από 15 χρόνια; Γιατί άραγε ο εν λόγω νόμος να μην προβλέπει την κάλυψη τουλάχιστον του άμεσου εργασιακού κόστους;

Ποιός πλήρωσε έως σήμερα για την βιομηχανοποίηση του πόσιμου διαλύματος OSELTAMIVIR (TAMIFLU) που στοιχίζει 10€/ φιαλίδιο μαζί με την αποστολή του στα νοσοκομεία; (προϊόν ψυγείου).

Ποιός πλήρωσε για την διαμόρφωση κλιματιζόμενου αποθηκευτικού χώρου για την αποθήκευση του στρατηγικού αποθέματος αντιικών φαρμάκων; Ποιός πλήρωσε τα έξοδα αποστολής τους στα νοσοκομεία και ποιός τα έξοδα αποθήκευσης;

Η συνολική ζημιά της από τις ως άνω πράξεις ή παραλήψεις υπερβαίνει το ποσό των 15.000.000€ τουλάχιστον.

Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία αναφέρονται δεν έχουν ρευστοποιηθεί και ακόμη οφείλονται τα εν λόγω ποσά στους προμηθευτές της Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ., αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις της Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ. προς τα νοσοκομεία διενεργούνται με μικτό περιθώριο κέρδους 6,82% και η εξόφληση των εν λόγω πωλήσεων γίνεται με ομόλογα έπειτα από 4 έως 5 χρόνια, είναι προφανές ότι ενδεχόμενη προεξόφληση των ομολόγων θα οδηγήσει την Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ. σε ακόμη μεγαλύτερες ζημιές.

Οι εργαζόμενοι στην ΙΦΕΤ ΑΕ παρά το γεγονός ότι γνώριζαν τα κόστη που προκαλούσαν οι πολιτικές αποφάσεις του ΥΥΚΑ και του ΕΟΦ πίστευαν πάντα ότι προσφέρουν στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων του δημοσίου, χωρίς ποτέ να αρνηθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Οι εργαζόμενοι της ΙΦΕΤ ΑΕ νιώθουν υπερήφανοι για το έργο που έχει παραχθεί επί 27 συναπτά έτη για την εξάλειψη των ελλείψεων και την απόκρουση των εκβιασμών και την κατ’ επέκταση προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Η Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ. έχει κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση χρησιμοποιηθεί από την Πολιτεία προς όφελος της δημόσιας υγείας, όμως έχει προκληθεί ζημιά στην εταιρεία, από πολιτικές αποφάσεις, που επιβάρυναν την εταιρεία χωρίς να προβλέπεται κάλυψη τουλάχιστον του κόστους που προκαλείτο.

Η ανάγκη αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ι.Φ.Ε.Τ ΑΕ προκύπτει εξαιτίας των πολιτικών αποφάσεων που οι εκάστοτε Υπουργοί Υγείας έχουν λάβει και εκτελεστής των αποφάσεων αυτών ήταν οι διοικήσεις του ΕΟΦ, «ο μονομέτοχος της Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ.» και τις συνέπειες της πλήρωνε πάντα η Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ.

Η πρόταση για εξοβελισμό της Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ. από την αγορά φαρμάκων θα οδηγήσει σε ελλείψεις ορφανών, μοναδικών και αναντικατάστατων φαρμάκων και επιπλέον θα οδηγήσει την αγορά στην προ της ψήφισης του Ν1316/1983 κατάσταση, δηλαδή σε έτι περαιτέρω μεγαλύτερες ελλείψεις και εκβιασμούς για αύξηση της τιμής του φάρμακου.

Οι λογικές ιδιοκτησίας πόρων, που νομοθετικά έχουν ορισθεί και εισπράττονται από το κοινωνικό σύνολο, μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους.

Η «ΙΦΕΤ Α.Ε.» είναι η μόνη που διαχρονικά έχει υποστεί, και μάλιστα επανειλημμένως, ζημία από πολιτικές αποφάσεις, εξ αιτίας των οποίων και μόνον μία κερδοφόρα εταιρεία (έως το 2007) κατέστη ζημιογόνος.

Δεν γνωρίζουμε για ποιο «πάρτυ» μιλάνε οι συνάδελφοι του ΕΟΦ, αφού εμείς τουλάχιστον δεν πήραμε μέρος, αλλά δεν διστάζουμε να προσχωρήσουμε στο αίτημα για διαχειριστικό έλεγχο της εταιρείας για όποιο χρονικό διάστημα, ώστε να καταλογισθούν οι ευθύνες, εφ’ όσον βεβαίως υπάρξουν, εκεί που πράγματι ανήκουν: τόσο στις διοικήσεις της «ΙΦΕΤ» όσο και στις διοικήσεις του ΕΟΦ για παράνομες και επιζήμιες πράξεις και παραλείψεις τους.

Επειδή η Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ. είναι αναγκαίο εργαλείο πολιτικής (από της ιδρύσεως της ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΕ 1984) και αναντικατάστατο στην κάλυψη της αγοράς από ελλείψεις ή εκβιασμούς πρέπει να αυξηθεί το μετοχικό κεφαλαίο τουλάχιστον στο ύψος των ζημιών που προκάλεσαν οι πολιτικές αποφάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψει αποτελεσματικά τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ελληνική αγορά.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας υποστηρίζουν απερίφραστα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, την πρώτη πραγματική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα δέκα χρόνια λειτουργίας της ως Ανώνυμης Εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι της Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ. ζητούν να μην λάβετε υπόψη σας την εν λόγω επιστολή διότι δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και είναι προσβλητική για τους εργαζόμενους της Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ..

Προκειμένου να αποσαφηνισθεί η θέση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και του ΕΟΦ σχετικά με το μέλλον της ΙΦΕΤ ΑΕ ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας.

Για το ΔΣ του Σ.Ε.ΙΦΕΤ

Ο Πρόεδρος                                                                   Η Γραμματέας

Α. Κωνσταντινόπουλος                                            Α. Γιαννοπούλου

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.